En motiu de la celebració del Centenari de la Coronació canónica de l'Image de la Mare de Deu Nostra Senyora dels Desamparats, s'han preparat una série d'actes per a commemorar la efeméride, des de la Junta Central Vicentina i des de la nostra Associació de l'Altar del Tossal.

Com ya es va informar en el seu dia, els vicentins vàrem tindre l'oportunitat de participar en la confecció del Mant Històric de la Verge donant una "puntaeta" en el mateix, l'acte va tindre lloc en el Pouet de Sant Vicent Ferrer i va ser un èxit de participació vicentina. Organisat per Junta Central Vicentina tingué lloc el pelegrinage a la Basílica de la Verge que partí des de la Casa Natalicia del Sant i va recorrer el carrer de la Mar, Plaça de la Reina, Carrer del Micalet i plaça de la Mare de Deu fins a la Basílica a on celebrarem una missa.

cartellmarededeu

Foto: S. Ombuena

Nostra Associació ha colocat en el balcó de la frontera de l'edifici on se monta l'Altar una pancarta alusiva a l'efemeride gràcies a la colaboració dels propietaris del Café Bolseria i, com en les anteriors commemoracions, l'Image titular de Sant Vicente Ferrer de l'Altar del Tossal, estarà present al pas de la Mare de Deu, per la plaça del Tossal, en la provessó vespertina del dia 14 de maig.

Al finalisar l'acte de la baixada de l'Image del Sant del seu Altar en la plaça del Tossal, va ser traslladada com es costum al domicili de la nova Clavariesa Major per a l'any vinent.

entregaimage23

Foto Carmen Aguado.

Una vegada allí, llegida l'acta d'entrega pel secretari i les oracions de costum per mossén Vicent Rossi, va ser colocada en la seua urna. Volem felicitar a la Clavariesa Major Marisa Sempere i a tota la seua familia per l'oportunitat de gojar durant un any de la companyia de nostra Image.

Que Sant Vicent beneïxca la seua llar.

En la vesprada de hui nostre nou quadro artístic ha participat en el Concurs de Milacres d'enguany, la seua actuació a segut magnífica, i més tenint en conte la seua joventut, s'ha notat l'interés, l'esforç i l'alegría en la que els chiquets, els seus pares i  la direcció han afrontat el repte. Donem de tot cor les gràcies a tots els que han ajudant en els ensaigs i pel gran esforç realisat.

quadro2023

TOSSAL 2023Ya està disponible en versió digital la Revista-programa "ALTAR DEL TOSSAL" d'enguany, es pot vore punchant damunt de la portada i en el menú biblioteca.

La portada és inèdita i ha segut creada per a la nostra Associació pel gran dibuixant borrianenc Davit Grimm.

Vol ser un homenage a la Mare de Deu dels Desamparats en l'any en que es celebra el centenari de la seua Coronació, representa a Sant Vicent Ferrer junt al Túria ensomiant en la Mare de Deu com també va fer el seu amic el pare fra Joan Gilabert Jofre, qui va crear l'Hospital dels Folls, Inocents i Desamparats posant-lo baix la seua protecció.

Abdós, la Verge dels Desamparats i Sant Vicent Ferrer, protectors i patrons de l'antic Regne de Valéncia representat per l'escut Real custodiat per dos serafins.

En la nit d'ahir va tindre lloc la visita anual al Sant Càliç del Sopar del Senyor de nostra Associació com a membre colectiu de la seua Confraria, la representació va estar encapçalada pel President Javier Doménech, la Clavariesa Major de 2023 Maria Carrascosa.peregrinstocaliz23

Foto: Antonio Alpuente