El Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, va a celebrar un Seminario, titulado La Decadencia de la Civilización del Occidente Cristiano en colaboración con la Universidad Católica San Vicente Ferrer. 

Este Seminario tendrá lugar los dias 1 y 2 de marzo. El Seminario se llevará a cabo en el Salón de Actos de la U.C.V. sito en la calle Jorge Juan.

Quién quiera puede participar rellenando el formulario.

clavariesa2024Celebrada Junta General en la nit de hui, ha segut triada Clavariesa Major de 2024 de nostra Associació de l'Altar del Tossal, Marisa Sempere Martínez.

Desigem a la nova Clavariesa Major que fruïxca d'un any maravellós en companyia de l'Image del Sant, i que siga l'inici d'una nova etapa de la seua vida plena d'alegria i salut junt a tota la seua família.

Familia de forts arrels vicentins del Tossal que gojaràn plenament de l'estància del Sant en sa casa.

Que Sant Vicent Ferrer els beneïxca tots ells. 

AesponeracerdanEl Director del Centre d'Estudis Sant Vicent Ferrer Fr. Alfonso Esponera i Cerdán O.P., pronunciarà el Discurs de l'Acte d'Apertura de l'Any Vicentí de l'Altar del Tossal d'enguany.

L'acte tindrà lloc en la Parròquia de Sant Nicolau on radica la multisecular Associació vicentina el pròxim dissabte dia 22 d'octubre a les 19'30 hores, i constarà d'una Celebració Eucaristica en la que la "Capella de Sant Nicolau" interpretarà la Missa en llengua valenciana del Pare Climent.

Al finalisar l'acte tindrà lloc un sopar en la Sala d'Armes de Govern Militar, en honor de la Clavariesa Major del Tossal per a l'any 2023 Na Maria Carrascosa i Pérez.

creu esquelaHa fallit Caietà Taberner i Sancho, Vocal d'Honor de nostra Associació, gran valencià, vicentí i amic.  

Tota la seua gran familia s'ha involucrat en nostra festa des de que en 1984 va a entrar en la nostra familia vicentina. El mon vicentí pert a una gran persona, un gran valencià i un enamorat de les tradicions valencianes.

Moltes són les tasques que Tano va fer per Sant Vicent i pel Tossal, pero d'entre totes destaca la seua magnífica llabor en l'edició de nostra Revista-Programa a la que es dedicava,  durant un grapat d'anys, en cos i ànima per a traure a la llum llibres espectaculars.

La missa exequial serà demà dia 13 de setembre a les 18:00 hores en l'iglésia de l'Anunciació d'Aldaya.

Que Sant Vicent Ferrer i la Mare de Deu dels Desamparats li acompanyen al costat del Pare.

Preguem pel descans etern de la seua ànima. Descanse en Pau.