salvatorressalesEn un immens pesar tenim que comunicar el decés de nostre Vice-president d'Honor En Salvador Torres i Sales.

Salvador era un dels veterans de l'Associació, fon Clavari Major en 1976, Contador durant un grapat d’anys, Vicepresident i en l'actualitat ocupava la Vicepresidència d'Honor de l'Associació. De les seues mans, entre atres moltes coses, eixiren fantàstiques joyes com la medalla de l'Associació o el llaç que posteriorment dissenyà per a les Dames.

Pero sobre tot era un gran home volgut per tots els que ho coneixíem. Resem per a que la seua família reba en cristiana resignació la seua irreparable pèrdua i l’ànim per a superar esta situació que estem patint en estos moments.

Descanse en Pau junt als seus sers volguts i a Sant Vicent Ferrer.

Portada2020

Ya està disponible nostra Revista-programa d'enguany en versió digital, es pot consultar punchant damunt de la portada. Recordem que el programa de festejos està SUSPES TEMPORALMENT degut a l'Alerta Sanitària en la que mos encontrem. Els colaboradors literaris d'enguany han segut:

 • Rvd. N’Antonio Corbí
  Baltasar Bueno
  Miguel Aparici
  Joan Benet
  Aureli López
  Vicent Ramón Calatayud
  José F. Ballester‐Olmos
  Sito Sanchis
  Josep Ferran Gil
  Josep Vicent Ferri
  Juan José Burgal
  Verónica Vila
  Amparo Balaguer

Volem informar-vos que l'Altar del Tossal a l'igual que va fer la Junta Central Vicentina ha pres la decisió de suspendre temporalment tots els actes de la festa vicentina de 2020 davant la pandèmia originada pel COVID-19 acatant l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya i les recomanacions de l'Arquebisbat de Valéncia per a minimisar els riscs de contagi de la malaltia.

Desigem que esta situació siga lo més breu possible pel be de tots i poder tornar a la normalitat pronte. En el cas de que les condicions milloraren i es poguera fer la festa en un atra data ho comunicaríem en la suficient antelació.

Preguem a tots que sigau les instruccions i recomanacions de les institucions sanitàries en tal d'acabar en la transmissió del virus. Quedeu-se en casa i, junt a nosatros, pregueu a Sant Vicent Ferrer i a la Mare de Deu dels Desamparats per a que mos lliuren a tots d'esta epidèmia.

¡¡Que Sant Vicent Ferrer vos beneïxca!!
¡¡Vixca Sant Vicent Ferrer!!