mguallart

Ha fallit Manolo Guallart Furió, fotograf festiu colaborador de nostra Associació, la seua càmara ha capturat l'essència de la festa des de fa anys.  

Gran divulgador del mon festiu valencià. Les festes i especialment el mon vicentí pert a una gran persona, un gran valencià i un enamorat de les tradicions valencianes.

Les seues instantànees sempre en l'enquadre, l'allumenació i enfoque perfectes mos recorden tots els aspectes de la nostra festa.

Que Sant Vicent Ferrer i la Mare de Deu dels Desamparats li acompanyen al costat del Pare.

Preguem pel descans etern de la seua ànima. Descanse en Pau.