TOSSAL 2023Ya està disponible en versió digital la Revista-programa "ALTAR DEL TOSSAL" d'enguany, es pot vore punchant damunt de la portada i en el menú biblioteca.

La portada és inèdita i ha segut creada per a la nostra Associació pel gran dibuixant borrianenc Davit Grimm.

Vol ser un homenage a la Mare de Deu dels Desamparats en l'any en que es celebra el centenari de la seua Coronació, representa a Sant Vicent Ferrer junt al Túria ensomiant en la Mare de Deu com també va fer el seu amic el pare fra Joan Gilabert Jofre, qui va crear l'Hospital dels Folls, Inocents i Desamparats posant-lo baix la seua protecció.

Abdós, la Verge dels Desamparats i Sant Vicent Ferrer, protectors i patrons de l'antic Regne de Valéncia representat per l'escut Real custodiat per dos serafins.