creu esquelaHa fallit Caietà Taberner i Sancho, Vocal d'Honor de nostra Associació, gran valencià, vicentí i amic.  

Tota la seua gran familia s'ha involucrat en nostra festa des de que en 1984 va a entrar en la nostra familia vicentina. El mon vicentí pert a una gran persona, un gran valencià i un enamorat de les tradicions valencianes.

Moltes són les tasques que Tano va fer per Sant Vicent i pel Tossal, pero d'entre totes destaca la seua magnífica llabor en l'edició de nostra Revista-Programa a la que es dedicava,  durant un grapat d'anys, en cos i ànima per a traure a la llum llibres espectaculars.

La missa exequial serà demà dia 13 de setembre a les 18:00 hores en l'iglésia de l'Anunciació d'Aldaya.

Que Sant Vicent Ferrer i la Mare de Deu dels Desamparats li acompanyen al costat del Pare.

Preguem pel descans etern de la seua ànima. Descanse en Pau.