mariabesamansLa vesprada del dia 21 de juny en la capella de l'Escolanía de la Mare de Deu dels Desamparats, es va celebrar l'acte de besamans a la sagrada Image de la Mare de Deu, dels Clavaris i Clavarieses Majors i Regines de les diferents Associacions i Confraries vicentines.

Nostra Clavariesa Major de 2023 va representar emocionada als peus de la Mare a tots el membres de nostra Associació, elevant la seua pregària per tots nosatros.