Fer-se soci

Pot solicitar l'alta com a soci complimentant el Formulari d'alta que deu descarregar punchant en l'image i enviar-lo a la secretaria de l'Associació.

La quota actualment és de 5 € mensuals.

Si ya es soci i lo que vol es actualisar les seues senyes personals, remetau-nos el Formulari, indicant que és una actualisació, en les modificacions que degam realisar en nostra base de senyes.

 

Els formularis mos los pot remetre per correu electrònic o per correu ordinari a:

Associació de S.Vicent Ferrer - Altar del Tossal
Secretaría - ref. AS
Bolseria, 5
46001 VALENCIA

també pot entregar-lo a qualsevol membre de la Junta de Govern.

form inscrip